Himmerland Golf Club

indkørselsvej og p-areal, bitumen og  5/8 mm Vånga granitskærver – stisystem på ny 18 huls bane, bitumen og 5/8 mm Vånga granitskærver