Stier, Vegecol og 80% 5/8 mm Lysit og 20% 5/8 mm Stenungsund sten