P-areal, Vegecol og 50% 5/8 mm rød Cloburn og 50% 5/8 mm Diabas sten