Vedligeholdelse af din overfladebelægning.

En overfladebelægning bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for opnåelse af en optimal levetid og funktionsduelighed.

Almindelig vejservice så som fejning, saltning og grusning kan foretages på belægningen.
Ukrudts bekæmpelse foretages med en gasbrænder.

Opfejning/opsugning af overskydende skærver bør foretages så sent som muligt, dog inden oktober måned.

Varmepåvirkning

På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved skarpe drejninger. Dette kan specielt være kritisk for nyudlagte belægninger, som godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det, at afstrø belægningen med et tyndt lag 2/5 mm skærver eller grus. Bemærk afstrøning må ikke foretages med sand.

Reparation

Skader på belægningen kan repareres. Denne reparation foretages af DOB og foregår ved at fjerne belægningen hvor skaden er sket og udlægge ny belægning med samme sten. Der gøres opmærksom på, at farvevariationen i stenene vil forekomme, da det er natursten. Denne nuance vil med tiden udlignes.

Statisk belastning

Belægningen består af delvist fleksibelt materiale og er derfor ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, da dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering af disse, på strøer eller plader.

Kemikalier

En overfladebehandling består af sten og bitumen, hvoraf sidstnævnte er et olieprodukt. Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand eller savsmuld. Ved større oliespild skal området renskrabes og en ny overfladebehandling udføres.

Tid og slid

Slidtage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og f.eks. få stentab, slaghuller og revner. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader.

Kontakt Dansk Overfladebehandling I/S for yderligere oplysninger eller rådgivning omkring din belægning.