Knuste stenmaterialer giver i almindelighed bedre friktion og stabilitet end uknuste og anvendes derfor i stor udstrækning på arealer med kørende trafik.
Der er mulighed for anvendelse af sten i forskellige farvenuancer. De mest gængse sten anvendes i fraktionerne 2/5, 4/8 og 8/12 mm. Hanstholm og Majs sten fås i fraktionen 3/7 mm. Der kan være nuance-forskelle.