Sådan vedligeholder du din Vegecol belægning….

En Vegecol belægning bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for opnåelse af en optimal levetid og funktionsduelighed.

Almindelig vejservice så som fejning, saltning og grusning kan foretages på belægningen.
Bindemidlet har en hærdningstid på et lille døgn, hvorefter belægningen kan trafikeres.
Opfejning/opsugning af overskydende skærver bør foretages så sent som muligt, dog inden oktober måned.

Forebyggelse af skader på belægningen:

Varmepåvirkning
På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved skarpe drejninger. Dette kan specielt være kritisk for nyudlagte belægninger, som godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det, at afstrø belægningen med et tyndt lag 2/5 mm skærver eller grus. Bemærk afstrøning må ikke foretages med sand.

Reparation
Skader på belægningen kan repareres. Denne reparation foretages af DOB og foregår ved at fjerne belægningen hvor skaden er sket og udlægge ny belægning med samme sten. Der gøres opmærksom på, at farvevariationen i stenene vil forekomme, da det er natursten. Denne nuance vil med tiden udlignes.

Statisk belastning
Belægningen består af delvist fleksibelt materiale og er derfor ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, da dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering af disse, på strøer eller plader.

Tid og slid
Slidtage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og f.eks. få stentab, slaghuller og revner. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader.

Kontakt Dansk Overfladebehandling I/S for yderligere oplysninger eller rådgivning omkring din belægning.